Regulamin

Wysyłka
Towar zakupiony w naszym sklepie jest wysyłany w ciągu kilku dni od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Na terenie Polski dostawy realizujemy Kurierem lub Pocztą Polską ( w dni robocze ). Dla zainteresowanych wystawiamy fakturę VAT

Gwarancja
Wszystkie towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancje i pochodzą od polskich producentów i dystrybutorów. Pamiętaj, paczki otwieraj w obecności kuriera lub listonosza. Jeśli towar jest uszkodzony sporządź protokół szkody, ułatwi to reklamowanie uszkodzonego towaru.
Reklamacje
W przypadku reklamacji danego towaru, należy go wraz z protokołem szkody odesłać pod adres: KOM-INSTAL, ul. Kilińskiego 74, 22-400 Zamość. Do reklamowanego towaru należy dołączyć opis problemu, dane kontaktowe i numer telefonu. Można też skontaktować się pod adresem; http://www.kominkisklep.com

Zwroty
Towar zakupiony na aukcji internetowej można zwrócić w stanie nienaruszonym, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na adres sklepu. Przesyłka taka jest realizowana na koszt zamawiającego. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego. 
UWAGA: Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy.

 

Ochrona Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem korzystania z Serwisu i zawarcia umowy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest firma Kom-Instal z siedzibą w Zamościu 22-400 ul. Kilińskiego 74. Użytkownik może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Pan Dawid Piędzio) w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: sklep@kom-instal.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. w celu korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Usługodawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. w celach analitycznych, np. w celu doboru usług do potrzeb Użytkowników; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, zainteresowania Użytkowników, logów technicznych aplikacji; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. w celu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości usług Usługodawcy, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  7. w celu oferowania Użytkownikom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
  1. podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania.
  2. dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne.
  3. elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne.
 5. Administrator może udostępniać dane osobowe swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy przetwarzaniu danych.
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza terytorium Polski.
 7. Dane osobowe pozyskane w celu korzystania z Serwisu lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe Użytkowników są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
 8. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
  1. prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Polityka Prywatności
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy jednak postanowisz nie podawać nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli zrealizować twojego zamówienia.

Cookies
Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. 

Płatności
Realizując zamówienie na jakikolwiek z oferowanych przez nas produktów i wybierając sposób płatności: płatność przelewem, płatność PayU, klient przechodzi połączeniem szyfrowanym na stronie firmy autoryzującej, z która mamy podpisaną odpowiednia umowę, tam dokonuje operacji finansowej. Za całość takiej operacji finansowej odpowiada firma autoryzacyjna transakcje. Kom-Instal nie ma dostępu do takich danych, jak numer karty, dostęp do konta itd.

Administrator
Administratorem sklepu internetowego jest firma Kom-Instal z siedzibą w Zamościu 22-400 ul. Kilińskiego 74. Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 2011-11-04 pod numerem 678. NIP 918-100-61-74. REGON 950186213-00025.